Tag: zingeving

Niet weten wat de succesfactoren van jouw bedrijf zijn…

david deelt zijn kennis zoveel mogelijk. Dat doen we door Onderweg naar Huis-sessies te organiseren en leerplekken te creëren voor stagiaires. Kennis delen doen we ook door lezingen te geven. Nevat (Nederlandse Vereniging Algemene Toelevering) nodigde david onlangs uit om een lezing te geven bij de VDL-groep in Eindhoven.

Een select gezelschap uit de ‘plaatverwerkende industrie’ was nieuwsgierig naar collega Nico Verheijden’s (strategisch directeur van david) verhaal over veranderende marketingbehoeften en reputatie. De deelnemers is gevraagd om vooraf enkele ‘ja/nee’ vragen te beantwoorden. david praat raak voelde Nico aan de tand.

Nico, hoe steek je zo’n lezing in?

We weten dat veel organisaties en bedrijven worstelen met wat marketing voor hun betekent, welke ontwikkelingen er zijn en hoe ze dit binnen hun eigen organisatie moeten veranderen. De meerderheid van bedrijven zit weldegelijk met dit probleem. Ook bedrijven in de plaatverwerkende industrie. Dat gegeven heb ik als uitgangspunt gebruikt.

Beetje prikkelen?

Ja. Vaak denkt men wel dat men weet hoe het zit. Een voorbeeld. Op de vraag wat marketing is kreeg ik als antwoord: ‘het vermarkten van dingen’. Daarmee wordt in vier woorden duidelijk wat het probleem is, namelijk dat men eigenlijk geen idee heeft. Bedrijven en beslissingnemers hebben nog te vaak een verjaard beeld van wat marketing is en wat het voor je merk kan doen. Deze observatie heb ik vervolgens onderstreept met een korte oefening over beeldvorming. Daaruit bleek ook in het geval van de plaatverwerkende industrie dat je als bedrijf afhankelijk bent van de perceptie die een klant van jou heeft. Die perceptie is zijn realiteit, ook al is de perceptie die je van je eigen bedrijf hebt anders dan die van je klant. Het goede nieuws is dat die perceptie wel maakbaar is.

Je concretiseert dus vanuit hun situatie?

Later stelde ik de groep nog een vraag. Namelijk, wie kan mij vertellen waarom zijn bedrijf relevant is voor zijn klanten. Je zou dan de antwoorden op de eerder gestelde vragen verwachten maar niemand reageerde. Na een beetje doorvragen kreeg ik vooral containerbegrippen als ‘flexibiliteit’ en ‘partner zijn’. Maar maakt een generieke kwaliteit jouw bedrijf relevant? De verschuiving naar meer zingeving binnen merken is onomkeerbaar. Slechts een enkeling kon mij vertellen wat de zingeving van zijn bedrijf was. Werk je duurzaam? Deel je jouw kennis met je klanten? Of werk je misschien samen met een sociale werkplaats of een andere sociaal-maatschappelijke instantie? En doe je daar iets mee?

Daarom dus die vragen vooraf

Inderdaad. Uit de antwoorden kan namelijk geconcludeerd worden dat het merendeel van de respondenten weldegelijk van mening is dat men een goed beeld heeft van zichzelf en het merk. Een opvallende contradictie. Die kennis op voorhand hebben, voegt een verrassend element toe aan de lezing.

Wat is dus de vinger op de zere plek?

Dat heel veel bedrijven veel moeite hebben om hun onderscheidende kracht te benoemen. Die kracht ligt vaak in de hoek van zingeving. Wat ik oprecht wonderbaarlijk vind, is dat veel bedrijven volop handel en omzet behalen maar niet weten wat hun succesfactoren zijn. Ze herkennen het verschil dat ze maken niet of nauwelijks. Dat betekent dat ze het niet kunnen benutten en dus niet als wapen in kunnen zetten.

Zonde.

Bedrijven die hiermee kampen vinden het gewoonweg niet belangrijk genoeg en beseffen onvoldoende dat marketing wezenlijk veranderd is en zal blijven veranderen. Waar je nu als bedrijf nog mee wegkomt, keert zich over een tijdje keihard tegen je.