Tag: wheel of energy

Wheel of Energy op tv!

De officiële start van Wheel of Energy is pas op 10 oktober. Toch begint de reuring rondom het project steeds grotere vormen aan te nemen. Onlangs besteedde SBS6 aandacht aan Wheel of Energy. Wie die uitzending gemist heeft klikt hier. Wheel of Energy is blij met alle aandacht. Wie het project wil volgen klikt hier of volgt het project op Twitter. Doe mee! Alle hulp, ondersteuning en aandacht zijn welkom.

Laat het horen voor Wheel of Energy!

Soms is het je verantwoordelijkheid als bureau om je kennis, ervaring en netwerk in te zetten voor het ‘hogere doel’. Bij david doen we daar niet moeilijk over. Zo ondersteunen we Richard Bottram’s Marathon 365 als sinds 2005 toen hij zijn eerste – letterlijke – stappen heeft gezet op weg naar het onder de aandacht brengen van een draaglijker leven voor kankerpatiënten.

Geld doneren vinden we te makkelijk. Niet dat we nooit zullen doneren, maar daar waar een organisatie zich belangeloos sterk maakt voor ’n bepaald doel zijn wij graag van de partij.

Marathon 365 lijkt wat dat betreft erg op david: ver willen gaan om goed te kunnen doen. Richard Bottram wil aandacht genereren voor de psychosociale kant van kanker. En daar heb je communicatie voor nodig, je moet mensen zien te raken. Een credo dat niet geheel toevallig onze lijfspreuk is.

Bottram’s nieuwste initiatief heet Wheel of Energy, met als tagline: ‘cancer support matters’. Stel je een draaiwiel voor met een doorsnee van 6 meter waarin Bottram zelf en iedereen die dat ook wil kan hardlopen, 365 dagen lang doen, 24 uur per dag. Energie creëren met menskracht en zo de boodschap onder de aandacht brengen. Als locatie is gekozen voor Schiphol: een plek waar de wereld bij elkaar komt en daarmee de perfecte plek om aandacht te genereren voor Wheel of Energy.

Onze rol hierin is het leveren van strategisch communicatieadvies en de creatie en realisatie van de middelen. Dat social media hierin een hoofdrol gaan spelen mag geen verrassing zijn. Wheel of Energy heeft een unieke doorvertelwaarde: een project dat zo letterlijk in het oog springt, genereert zijn eigen aandacht. De taak is om daar het maximale uit te halen. Daar gaan wij ons het komende jaar graag voor inzetten.