Tag: website

Er was eens: de website

Wat heb je als bedrijf eigenlijk nog aan een website? Welke functie heeft hij nog? Sommige multinationals bijvoorbeeld communiceren alleen nog maar hun Facebookadres. Betekent dit dat zij hun reguliere website begraven hebben of is er sprake van een verschuiving in de digitale hiërarchie binnen deze bedrijven?

Met andere woorden: hebben we de website eigenlijk nog nodig of is hij een patiënt aan de beademing?

Gezien de hoeveelheid traditionele websites op internet is het antwoord op die vraag eenvoudig. Ja, hij is nog nodig. Maar zijn rol, die zal veranderen. Bekijken we het echter puur functioneel dan lijkt het alsof de succesvolle opmars van social media platforms de oorspronkelijke website veranderd heeft in een hopeloos ouderwets medium.

Maar ouderwets betekent niet hetzelfde als overbodig. Radio is immers ook ouderwets en speelt nog steeds een rol. Hetzelfde geldt voor tv en je kunt nog steeds een telegram sturen.

Wel is de rol van de website veranderd. Daar is hij overigens zelf schuld aan. Als je alleen maar blijft zenden en zenden in een tijd dat de ontvanger vooral mee wil discussiëren en zelf gehoord wil worden, ga je uiteindelijk als medium overgeslagen worden.

De traditionele website ziet zich steeds meer omringd door Facebook-accounts, Twitter-accounts en WordPress-blogs. Zijn rol van kapstok is hij kwijtgeraakt. Social media stelt een bedrijf in staat om in een druk speelveld al zijn doelgroepen te bedienen. Met een eigen medium, direct gekoppeld aan de behoefte van de consument.

Dit vraagt van bedrijven de nodige daadkracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. Zaken die veel bedrijven gek genoeg niet hebben als het gaat om hun eigen digitale aanwezigheid. Marketeers die zelf zeer actief zijn op social media platforms zouden diezelfde energie ook moeten steken in de social media marketing van hun werkgevers. De schroom moet worden afgegooid en de samenwerking met online marketing specialisten moet worden gezocht.

Kortom, er is veel beweging, veel verandering en veel rumoer. De traditionele website kan hierin een anker zijn: de plek in de achtergrond van waaruit alle andere digitale media hun input plukken en waar voor de consument niet veel meer te halen valt. Dat doet hij wel bij sociale media.